banner

Anodize

images

ชิ้นงานอลูมิเนียม  เพื่อการตกแต่งทางบริษัทรับงาน
ผลิตเพื่อการตกแต่ง  โดยเน้นการผลิตชิ้นงาน  ในระบบ
อลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ

 
 

Screen Printing

imgres-2

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น  โลโก้ 
ป้ายชื่อ  ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า  ป้ายหน้าปัดวงจร
ไฟฟ้า  รวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

 
 
 

Speedometer

imgres-1

หน้าปัดเรือนไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงาน
พลาสติกใส และพิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สี  มี
ทั้งส่วนโปร่งแสง และทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน
หน้าปัดเรือนไมล์ มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูง

สารจากประธาน

ในนามของบริษัท ศรีทองเนมเพลท จำกัด ผมมีความยินดี และ ภาคภูมิใจ ที่จะแนะนำบริษัท ผู้ผลิต ป้ายชื่อ ติดสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม ป้ายโลโก้ ป้ายหน้าปัด ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองการบริการงานภายใต้มาตรฐานสากล ISO9001 จากบริษัท Intertek Testing Services

บริษัท ศรีทอง เนมเพลท จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตป้ายชื่อ ชั้นนำของคนไทย ผลิตสินค้าเพื่อป้อนแก่อุตสาหกรรมการผลิตในและนอกประเทศมายาวนานกว่า 36 ปี ได้ส่งมอบชิ้นส่วนคุณภาพมาแล้วมากกว่า 250 ล้านชิ้น ติดคู่ไปกับสินค้า ทั้งที่อยู่ในรูปของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องจักรต่างๆ ที่จัดจำหน่ายไปทั่วทุกมุมโลก

พวกเรายึดมั่นต่อความซื่อสัตย์ ความขยัน ความทุ่มเทเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า, ผู้ส่งมอบ , พนักงาน, หุ้นส่วน และ สังคม โดยไม่ละเลยต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความ เข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้ผลประโยชน์ร่วมกัน นำพา เราสู่ความสำเร็จ และมีความมั่นคง ตราบทุกวันนี้

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะเดินเคียงข้างท่านเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันตลอดไป

สมภพ สัจจะรัตนะโชติ
ประธานบริษัท และ ผู้ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีทอง เนมเพลท จำกัด

339  หมู่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2
(สุขสวัสดิ์ 92)
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ
10290
โทร. 02-425-0146-9
โทรสาร 02-425-0150
E-mail : contact@sritongnp.co.th